EU tarjoaa vuo­si­kym­me­nen ra­hoi­tuk­sen vih­reään siir­ty­mään – Suomen on otet­ta­va mah­dol­li­suu­des­ta koppi

Julkaistu Lounais Lapissa 25.4.2024 yhteiskirjoituksena Pekka Hacklinin (Tornion Kokoomus) kanssa

Miten Suomi saa irti mahdollisimman suuren osuuden tuhannesta miljardista? Se on uskomattomalta kuulostava summa, jonka EU on budjetoinut European Green Deal:iin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Vahvalla vaikuttamisella ja verkostoitumisella voimme omalla siivullamme potista toteuttaa vihreän loikan kohti puhtaampaa energiaa. Vielä tärkeämpänä näen, että sen avulla saamme kaivattuja investointeja Suomeen ja lisäksi luomme uusia hyväpalkkaisia työpaikkoja niin kansallisella tasolla, kuin alueellisestikin.

Suomen menestyksekäs historia uusiutuvan energian saralla toimii mallina siirtymisessä kohti kestävämpää ja vihreämpää tulevaisuutta. Erityisesti tuulivoiman osalta Suomi on ollut edelläkävijä ja tämä menestys voidaan nyt hyödyntää entistäkin tehokkaammin taloudellisen kasvun ja kestävän kehityksen edistämisessä. Euroopan Unionin ehdottama tukipaketti tarjoaa oivan tilaisuuden vauhdittaa Suomen energiaremonttia ja samalla se antaa kaivattua lisäpotkua kansantaloudellemme.

Suomen on tärkeää jatkaa panostuksiaan tuulivoiman ja muiden vihreiden energialähteiden kehitykseen ja hyödyntää omaa osaamistaan alan edelläkävijänä. Investoinnit näihin hankkeisiin eivät ainoastaan vähennä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, vaan myös luovat uusia työpaikkoja ja lisäävät kotimaista energiantuotantoa. Suomen onkin viisasta käyttää EU:n tukipakettia strategisesti vihreän energian infrastruktuurin kehittämiseen ja teknologian tutkimukseen, mikä edistää maan taloudellista kilpailukykyä ja auttaa saavuttamaan vihreän siirtymän kunnianhimoiset tavoitteet.

Suomi voi ottaa oppia aikaisemmista menestyksistään monella uusiutuvan energian alalla, kuten bioenergiassa, tuulivoimassa ja vesivoimassa. Näiden alojen kokemukset voivat tarjota arvokkaita oppeja ja ratkaisuja vihreän energian kehittämiseen, esimerkiksi infrastruktuurin suunnittelussa ja ympäristövaikutusten hallinnassa. Yhdistämällä eri uusiutuvien energialähteiden osaaminen ja EU:n tarjoamat resurssit Suomi voi rakentaa kokonaisvaltaisen ja kestävän energiainfrastruktuurin, joka tukee maan taloutta pitkällä aikavälillä luoden samalla työpaikkoja alueellisesti.

On siis tärkeää panostaa innovaatioihin ja tutkimukseen uusiutuvan energian alalla. Uusien teknologisten läpimurtojen avulla voidaan parantaa tuulivoiman tehokkuutta ja kannattavuutta entisestään. Esimerkiksi tuulivoimassa älykkäiden verkkojen ja energiavarastojen kehittäminen voi auttaa tasaamaan vaihteluita ja optimoimaan sen käyttöä. Suomen onkin syytä hyödyntää EU:n tarjoamia tutkimus- ja innovaatiorahoituksia edistääkseen vihreän teknologian kehitystä ja varmistaakseen paikkansa alan kärkitoimijana myös tulevaisuudessa.

Kokoomuksen Tornion kunnallisjärjestön esitys vedyn tuotantolaitoksen saamiseksi Tornioon, jo vuodelta 2020, on linjassa esittämäni kanssa hyödyntää uusiutuvan energian potentiaalia taloudellisesti. Esityksessä korostetaan tarvetta investoida puhtaan energian tuotantoon ja kehittämiseen paikallisella tasolla. Tämä linjaus on täysin yhteneväinen Euroopan Green Deal -aloitteen tavoitteiden kanssa, jossa pyritään edistämään kestävää energiantuotantoa ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Suomi on siis hyvässä asemassa niin kansallisella tasolla, kuin alueellisestikin, hyödyntämään Euroopan Unionin tarjoamia mahdollisuuksia vihreän siirtymän väistämättömän vallankumouksen edistämisessä. Panostukset kehitykseen ja yrityksiemme tukeminen voivat luoda merkittäviä taloudellisia etuja ja samalla edistää kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Oleellista on kuitenkin pitää mielessä, että tämä muutos edellyttää jatkuvia investointeja, innovaatioita ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tuhat miljardia on tavattoman suuri summa. Se on Suomen valtion liki 15 vuoden budjetti. Green Deal on Suomelle mahdollisuus. Suomi on edelleen nettomaksaja EU:ssa, mutta näin sen ei ole pakko olla. Tämä on kiinni Suomesta itsestään ja tekemistämme aloitteista Brysselissä. Hyvillä hankkeilla, innovaatioilla ja tuotekehityksellä saamme oman siivumme ja enemmaänkin tuosta EU:n jakamasta kakusta. Se on kiinni suomalaisista toimijoista, mutta myös suomalaisista viestinviejistä Brysselissä.

Aikaisemmin mainitsemamme Kokoomuksen esitys tarjoaa käytännön suunnitelman, joka tukee uusiutuvan energian kehitystä paikallisella tasolla. Tämä voi sisältää esimerkiksi investointeja vihreän energian hankkeisiin, infrastruktuurin kehittämiseen ja uusiin teknologioihin. Näiden toimien avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja, lisätä alueellisesti taloudellista vaurautta ja samalla edistää kestävää kehitystä.

Kunnallisjärjestön esitys heijastaa sitoutumista vihreään siirtymään ja tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan hyödyntää uusiutuvan energian tarjoamia taloudellisia mahdollisuuksia.

European Green Deal on meille mahdollisuus EU:n tarjoamalta hopeatarjottimelta. Tartummeko tilaisuuteen vai annammeko muiden jäsenmaiden ottaa sen, mikä meille kuuluu – se on meistä itsestämme kiinni. Näin voimme turvata tulevaisuuden investoinnit ja työpaikat Suomeen. Tämä vaatii kuitenkin meiltä innovaatioita, näkemystä ja osaamista, muuten Brysselistä saatava raha lämmittää vain hetken kuin käsien hieronta pakkasella. Uusia vihreitä energiamuotoja nousee esille koko ajan: vetytalous, pienydinvoima ja lukemattomat muut uudet tuotantotavat tarjoavat mahdollisuuksia niin taloudellemme, kuin puhtaammalle huomiselle.

Kuinka European Grean Deal määritellään, säädetään, budjetoidaan – se vaikuttaa mahdollisuuksiimme saada oma osamme tuhannesta miljardista. Sillä on väliä, kuka Suomen etuja ajaa Brysselissä.

Pekka Hacklin,puheenjohtaja, Tornion Kokoomus
Markku Rentto,neljännen polven perheyrittäjä, kauppatieteiden maisteri ja ehdolla EU-vaaleissa kesäkuussa 2024

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *