Euroopan aikalisä

USA:n 60 mijardin dollarin tukipaketti voi olla viimeinen pitkään aikaan ottaen huomioon syksyn vaalit – Euroopalla on nyt kiire!

Euroopalla on kiire nostaa oma puolustusteollisuuden tuotanto ylös. Aikaa ei ole enää kovin paljon.

Eurooppalainen puolustusteknologia: Investoinnit ja yhteistyö avaimina menestykseen

Eurooppa on historiallisesti ollut maailmanpolitiikan näyttämöllä keskeinen toimija. Mutta kun puhutaan nykyhetken puolustusteknologiasta ja -yhteistyöstä, on eurooppalainen panos jäänyt jälkeen. Tämä on alue, jolla Eurooppa ei voi enää tyytyä seuraamaan muita, vaan sen on tartuttava tilaisuuteen ja otettava johtava rooli oman itsenäisen puolustuksensa kehittämisessä.

Eurooppa onkin viime vuosina herännyt tarpeeseen vahvistaa omaa puolustusteknologista kyvykkyyttään. Kuten Helsingin Sanomien tuoreessa artikkelissa mainitaan, Euroopan unionin puolustusrahaston tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden puolustusalan tutkimusta ja innovaatioita, mikä on askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin lisäponnisteluja päivän politiikan saralla tarvitaan, jotta Eurooppa voi todella saavuttaa itsenäisen ja kilpailukykyisen aseman globaaleilla puolustustuotannollisilla markkinoilla.

Viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet, kuten Venäjän painostava toiminta Itä-Euroopassa ja Kiinan aggressiot vaikutusvaltansa laajentamiseksi, ovat korostaneet tarvetta vahvistaa Euroopan omaa puolustuskykyä. Suurin osa eurooppalaisista puolustustuotannon yrityksistä on liikevaihdoltaan vain murto-osan globaaleista toimijoista, joten tässä on selkeä kasvun vara. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan on keskityttävä kahden pääasiallisen alueen kehittämiseen: puolustusteknologiaan ja puolustusyhteistyöhön.

Eurooppalaisen puolustustuotannon kehittäminen on välttämätöntä, jotta Eurooppa voi vastata nykyaikaisiin turvallisuushaasteisiin. Tämä edellyttää investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin puolustusteollisuudessa. Euroopan on kyettävä tuottamaan omia strategisia puolustusjärjestelmiään, kuten lennokkeja, satelliitteja ja kyberpuolustusjärjestelmiä, vähentääkseen riippuvuuttaan ulkopuolisista toimittajista. Tehokas yhteistyö eurooppalaisten yritysten välillä ja maiden puolustusvoimien välillä on olennainen osa tätä prosessia.

Investointien lisääminen puolustusteknologian tutkimukseen ja kehitykseen on välttämätöntä. EU on budjetoinut 13 miljardia euroa puolustustutkimuksen tukemiseen vuosina 2021–2027. Tämä on merkittävä summa, mutta sen lisäksi tarvitaan jäsenvaltioiden omia panostuksia ja yksityisen sektorin investointeja. Brysselissä on pyrittävä luomaan kannustimia ja rakenteita, jotka houkuttelevat yrityksiä ja tutkimuslaitoksia osallistumaan puolustustuotannon hankkeiden kehittämiseen.

Euroopan on lisättävä puolustusyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tämä tarkoittaa yhteisten puolustuspoliittisten hankkeiden kehittämistä sekä resurssien tehokkaampaa jakamista. Yhteiset puolustushankkeet voivat sisältää esimerkiksi asejärjestelmien yhteiskehitystä ja -hankintaa, koulutusohjelmien yhdenmukaistamista ja joukkojen yhteistoimintakyvyn parantamista. Lisäksi, EU:n tulisi edistää puolustusalan tutkimus- ja kehitysyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan hyödyntää synergioita ja välttää päällekkäisyyksiä.

EU:ssa on herättävä puolustusyhteistyön kehittämisen tarpeeseen jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö olisi myös taloudellisesti tehokasta, koska se mahdollistaisi resurssien jakamisen ja kustannusten alentamisen. EU:n tulisi entisestään rohkaista muita jäsenvaltioita osallistumaan yhteisiin hankkeisiin ja edistää puolustusteknologisten innovaatioiden jakamista ja hyödyntämistä yli rajojen. 

Kuten artikkelissa mainitaan, Suomi ja Ruotsi voisivat tuoreina NATO-maina olla tämän kehityksen kärjessä syventäen pohjoismaista yhteistyötä entisestään. Erityisesti meidän Suomessa kuuluisi panostaa tähän; idän vaara on ehkä hetkellisesti keskittynyt etelään, Ukrainaan, mutta diktatuurin jatkuessa meidän kuuluu varautua pahimpaan mahdolliseen.

Euroopan sisälle on luotava avoin ja kilpailukykyinen puolustustuotannon markkina-alue. Tämä edellyttää sääntelykehyksen ja kaupan esteiden purkamista, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi, EU:n tulisi edistää yhteistyötä muiden demokraattisten maiden kanssa, kuten Yhdysvaltojen ja Japanin, luodaksemme globaaleja kumppanuuksia ja turvataksemme avoimen ja läpinäkyvän puolustusteknologian kehityksen. Globaalin toimintatilan käydessä yhä arvaamattomammaksi meidän pitää panostaa eurooppalaiseen puolustukseen, tätä varten on EU:n parlamentin käytävillä verkostoiduttava entistä paremmin ja tehokkaammin.

Eurooppalaisen puolustusteknologian ja -yhteistyön kehittäminen on välttämätöntä EU:n jäsenvaltioiden turvallisuuden ja itsenäisyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa. EU:ssa on omaksuttava aktiivinen rooli globaalina toimijana puolustustuotannon näyttämöllä ja toimittava yhteistyössä kumppaneidensa kanssa turvatakseen rauhan ja vakauden omalla mantereellaan ja sen ulkopuolella.

Eurooppalainen puolustusteknologia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun ja työllisyyteen, samalla kun se vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja itsenäisyyttä. EU:n on hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen, edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja luomalla avoimia ja kilpailukykyisiä markkinoita. Näin EU voi nousta johtavaksi toimijaksi maailman puolustustuotannon näyttämöllä.

One thought on “EU:lla on kiire päivittää puolustusteollisuutensa

  1. Anu Nemlander says:

    EU:n on korkea aika aktivoitua oman puolustuksessa ja muun kehittämisessä osalta. Muu maailma (Kiina, Intia yms.) menee kohta menojaan, kun Eurooppa näpertelee erilaisten toissijaiseen asioiden kanssa. Myös johtajuus Euroopassa on hajonnut useille tahoille ja ristiveto jarruttaa kehitystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *