Säännöt
1. Arvonnan järjestäjät
Markku Rentto Tukiyhdistys ry, Sjöströmintie 4, 00570 Helsinki
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.


2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Arvontaa voi osallistua kilpailun kampanjasivulla osoitteessa: https://markkurentto.fi/forssa

Arvontaan tulee ilmoittautua 20.5.2024 klo 10.00 mennessä. Osallistuessasi kampanjasivulla liityt Markku Renton EU-vaalikampanjan uutiskirjeen tilaajaksi.


Vaihtoehtoisesti arvontaan voi osallistua lähettämällä vapaamuotoinen osallistumisilmoitus yhteystietoineen postitse järjestäjän osoitteeseen. Postitse osallistuessa järjestäjä huomioi osallistumisilmoitukset, jotka ovat saapuneet 15.5.2024 mennessä.


Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yhdistysten, yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.


Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan 

yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Kullekin osallistujalle luodaan henkilökohtainen kutsulinkki, jolla voi kutsua ystäviä mukaan arvontaan. Jokainen kutsusta osallistunut rekisteröityy hänelle kutsun lähettäneen referoimaksi.


3. Arvonnan suorittaminen
Palkinnot arvotaan 20.5.2024 klo 12:00.
Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin heidän antamallaan sähköpostilla. Mahdollisesta virheestä sähköpostin muodosssa on vastuussa arvontaan osallistunut henkilö – ei arvonnan järjestäjä. Voittajien tulee ilmoittaa itsestään 29.5.2024 klo 10:00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä voi arpoa uuden voittajan/voittajat.


4. Voittajat

Arvotaan yksi voittajaa. Palkintoina on:
100€ lahjakortti ravintola Pikku Pistrinaan


5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.
Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.


6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

Rekisteriselosteet löydät täältä: https://markkurentto.fi/tietosuojaseloste/
7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Markku Rentto Tukiyhdistys ry, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.


8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Markku Rentto Tukiyhdistys ry:n tai Markku Renton hallinnoimilla Facebook-, Instagram- ja muilla sosiaalisen median sivuilla sekä Markku Rentto Tukiyhdistys ry:n tai Markku Renton hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.